Home » Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

Dit zorgpad kwam tot stand door een samenwerking tussen de eerstelijns psychologen (ELP) van Poperinge, Roeselare en Izegem, de Huisartsenkring Midden-WestVlaanderen, het CAW midden West-Vlaanderen, het CGGZ LARGO  en Dr Snoeck , psychiater.

De ELP van Poperinge is een pilootproject van de Vlaamse overheid.

De ELP van Roeselare kwam er dankzij een subside van de Stad Roeselare.

Het kwam tot stand vanuit de nood om depressie zo snel mogelijk op te sporen en op een gestandaardiseerde, wetenschappelijk onderbouwde manier aan te pakken.

Vanuit het besef hoe erg deze ziekte is en hoe moeilijk het soms is om de ziekte bij zichzelf te herkennen en hulp te zoeken.

Ook vanuit de idee dat hoe erg de ziekte ook, ze heel goed behandelbaar is met de juiste middelen op het juiste moment in het ziekteverloop.

Share