Home » Zorgpad Midden West-Vlaanderen

Zorgpad Midden West-Vlaanderen

ZORGPAD DEPRESSIE   (Bij vermoeden van depressie of onverklaarbare lichamelijke klachten)

Eerste afname PHQ-9
Aandachtspunt: Uitsluiten van medische oorzaken (zoals anemie, schildklierlijden, klierkoorts, auto-immuunziektes).

Acuut suïcidegevaarStappenplan ASPHA of Steekkaart Domus Medica 

Indien nodig doorverwijzen naar CGG – Mobiel team acute zorg – opname PAAZ

Subsyndromaal (0-11)

Matig (12-19)

Ernstig (20-27)

Idem subsyndromaal+ Idem subsyndromaal en matig+

Huisarts

Interventies:

Erkenning en empathie

Folder ‘Fit in je hoofd’

psychoeducatie

bibliotherapie

 

 

Concretiseren van de klacht (Relationeel, financieel, opvoeding, werk, huisvesting) en indien nodig doorverwijzen

Interventies:

Medicatie op vraag patiënt

Activatie

Slaaphygiëne

beheersbaar maken stress inducerende factoren

 

Opstarten medicatie
Bij opmerken psychose of bipolair: doorverwijzen naar psychiater

ELP

Interventies:

Begeleide bibliotherapie

psycho-educatie

Interventies (individueel/groep):

Coping versterken

Problem solving technieken aanleren

Doorverwijzing (optioneel)

Doorverwijzen naar eerste lijn voor aanpak instandhoudende factoren:

CAW

OCMW

Sociaal Huis

Infopunt opvoeding

Kind en Gezin

 

Bij ernstige invloed op dagelijks leven + beperkte respons op therapie doorverwijzen naar tweede of derde lijn:

CGG

Psychiater

Erkende psychotherapeut

Mobiel team acute zorg

Gespecialiseerde residentiele zorg

 

 

Doorverwijzing in functie van de ernst, de impact op het dagelijks functioneren, de omkadering in de thuissituatie en comorbiditeit

Opvolging

Watchful waiting (afwachten met focus) Opvolgen binnen twee maand Opvolgen binnen 3 weken – her afname PHQ-9 Opvolging binnen 1 week – her afname PHQ-9

‘Indien PHQ-9 gelijk blijft of stijgt: diagnose in vraag stellen’.

Share

Post a Comment