Home » Psycho-educatie door huisarts

Psycho-educatie door huisarts

Psycho-educatie door de huisarts

a.   Benoem de problematiek als ‘depressie’

Depressie is een vaak voorkomende, maar goed behandelbare ziekte die iedereen kan treffen. Depressief zijn verwijst niet naar een zwak karakter en het is ook geen signaal van persoonlijke zwakte. De meeste personen met een depressie kunnen zich beter beginnen voelen in enkele weken wanneer ze effectief behandeld worden voor hun depressie. Praten met een hulpverlener over hoe men zich voelt, is een eerste belangrijke stap in het genezingsproces.

Een depressie is dus een stoornis die je gedachten, gevoelens, lichamelijke gezondheid en gedrag beïnvloedt. Symptomen van een depressie zijn:

i.      Zich verdrietig voelen

ii.     Verlies van interesse in de zaken die men normaal gezien aangenaam vindt

iii.    Zich vermoeid voelen of juist heel onrustig

iv.     Moeite hebben met slapen of juist te veel slapen

v.      Verlies van energie en zich vermoeid voelen doorheen de dag

vi.     Een stijging of daling in hongergevoel of gewicht

vii.    Problemen met concentratie, denken, herinneren of beslissingen nemen

viii.   Zich nutteloos of schuldig voelen

ix.      Gedachten over de dood hebben

Geef adequate informatie over de duur en het verloop van een depressie en de impact ervan op het dagelijks leven.

b.   Biopsychosociaal depressiemodel – draagkracht/draaglast model

(waarom depressief?)

Het ‘biopsychosociaal depressiemodel’ typeert een uitgesproken depressie bij een individu met de term ‘ontspoorde kwetsbaarheid’.

Een depressieve stemmingsstoornis wijst allereerst op een reeds lang bestaande kwetsbaarheid voor depressie. Dat deze op een bepaald moment tot uiting komt, wordt gezien als het uiteindelijke gevolg van een negatieve spiraal. Deze negatieve spiraal wordt in gang gezet door een onevenwicht in de draagkracht en de draaglast.

De menselijke draagkracht die iedereen in zich heeft, wordt gevormd door verschillende factoren. Al deze factoren samen bepalen mee hoe sterk deze kracht is. De draaglast is de spanning/stress die men als mens doorheen het leven ervaart. Deze stress kan zich manifesteren van binnen uit (bv. veel verantwoordelijkheden op het werk, overlijden van een naaste, financiële problemen,…). Op een bepaald moment wordt de draaglast zo groot dat de draagkracht het dreigt te begeven. Op dat moment manifesteren zich de eerste verschijnselen van een depressie.

 

                                                                      kwetsbaarheidmodel                                                                                

 c.   Overleg verder over:

  • Wenselijkheid om al dan niet aan het werk te blijven
  • Mogelijkheid inactiviteit op te vullen en concreet dag- en weekschema op te stellen (structuur belangrijk!)
  • Maatregelen om voldoende slaap en normaal slaappatroon te bevorderen
  • Vervolgafspraak en verdere planning (zie zorgpad)

Voor de digitale Word-versie klik: Psycho-educatie

Share