Welkom

Het zorgpad depressie heeft als bedoeling om hulpverleners te begeleiden in het opsporen en aanpakken van een depressie.

Dit opsporen gebeurt met een vragenlijst, de PHQ-9. Deze geeft ons een idee of er een depressie aanwezig is en hoe ernstig deze is.

Het zorgpad maakt een onderscheid tussen milde, matige en ernstige angst en geeft aan welke interventies telkens van toepassing zijn. Deze interventies doen we volgens de principes van de stepped care ( lichte interventies waar het kan, intensiever als het moet) en matched care ( afstemmen van de interventie op patiëntkarakteristieken zoals ernst en duur stoornis, sociale rollen, therapiemogelijkheden). Dit alles gevolgd door periodieke evaluaties om te zien of er verbetering is en desgevallend bij te sturen.

Voorlopig werd het zorgpad enkel voor de regio Midden West-Vlaanderen uitgewerkt.

Het is in eerste instantie ook een zorgpad voor de eerstelijn, om haar te helpen bij de herkenning van angststoornissen en deze ook binnen de eerstelijn aan te pakken. Hiervoor worden verschillende tools aangereikt en desgevallend/gewenst  technieken aangeleerd om zo de eerstelijn kundiger te maken om deze veel voorkomende mentale problemen aan te pakken die nu nog te vaak ongemerkt/onbehandeld voorbij gaan.

Share